Privacy verklaring

Apotheek Koeweide B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy,de veiligheid van uw persoonsgegevens en van uw medicatiedossier. Apotheek Koeweide B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid via deze website een afspraak te maken met uw apotheek, vraagt apotheek Koeweide B.V. uw geboortedatum en uw postcode in te voeren op deze website. Op die manier apotheek Koeweide B.V. voor u een afspraak maken.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor verschillende diensten. Enkele voorbeelden zijn het beantwoorden van vragen, voor het opstellen van een factuur en voor het bezorgen van de door u bestelde producten.

Als u gebruik maakt van het digitaal medicatiedossier op deze website, verwerkt Apotheek Koeweide B.V. uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw medicatiegeschiedenis om u toegang te verlenen tot uw medicatiedossier.

Reclames

Wij  accepteren geen reclame op onze website. In geval van weergave óf promotie van medicijnen of producten, dan wordt hiervoor geen vergoeding voor ontvangen.

Beveiliging

Apotheek Koeweide B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens en medicatiegegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. Apotheek Koeweide B.V. raadt u aan uw wachtwoord geheim te houden en niet met anderen te delen en bovendien regelmatig uw wachtwoord te wijzigen.

Cookies

Apotheek Koeweide B.V. gebruikt cookies om haar dienstverlening en website te verbeteren en bijvoorbeeld om uw gebruikersnaam te onthouden voor uw volgend bezoek aan deze website. Wanneer u naar de website van apotheek Koeweide B.V. gaat, wordt dit m.b.v. een cookie onthouden. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden bewaard. U kunt cookies uitzetten in uw webbrowser. Als u cookies uitzet, heeft dat tot gevolg dat uw gebruikersnaam niet onthouden wordt.

Gebruik van persoonsgegevens

Apotheek Koeweide B.V. kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over belangrijke wijzigingen op deze website, nieuwe producten of diensten of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie niet meer wil ontvangen, of u wil niet dat Apotheek Koeweide B.V. uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt, kunt u zich kosteloos afmelden bij Apotheek Koeweide B.V. door contact op te nemen met Apotheek Koeweide B.V.op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op de homepage van deze website bij contact.

Inzage en wijziging

U heeft het recht Apotheek Koeweide B.V. te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien en deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt daarvoor contact opnemen met apotheek Koeweide B.V. op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op homepage van deze website bij contact.

Aanpassing privacyverklaring

Apotheek Koeweide B.V. . kan deze privacyverklaring aanpassen. U kunt op elk moment op deze website de op dat moment geldende privacyverklaring raadplegen. Apotheek Koeweide B.V. adviseert u dat regelmatig te doen, in elk geval voordat u persoonsgegevens aan Apotheek Koeweide B.V. verstrekt.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van apotheek Koeweide B.V., neemt u dan contact op met:

Apotheek Koeweide
Koeweide 4
7121 EJ Aalten
Email: info@apotheekkoeweide.nl
Telefoonnummer: 0543-76 00 60