Disclaimer / Websitevoorwaarden

Deze website is eigendom van apotheek Koeweide B.V. en de informatie op deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, databankrecht en merkenrecht. Het kopiëren, downloaden of printen van delen van deze website is alleen toegestaan voor uw eigen gebruik.
Indien u zich aanmeldt voor één of meer van de diensten op deze website bent u verplicht het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. De privacyverklaring van apotheek Koeweide B.V., die op deze website is te raadplegen onder privacyverklaring, maakt onderdeel uit van deze voorwaarden.

U kunt op elk moment besluiten dat u geen gebruik meer wenst te maken van één of meer van de diensten van deze website. U kunt deze wens kenbaar maken door het sturen van een e-mail of brief naar het op deze website onder contact staan-de adres. Apotheek Koeweide B.V.. heeft het recht uw gebruik van één of meer van de diensten van deze website met onmiddellijke ingang te staken. apotheek Koeweide B.V. zal u daarvan op de hoogte stellen.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Apotheek Koeweide B.V.is aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Deze voorwaarden kunnen door apotheek Koeweide B.V. worden gewijzigd. Indien u gebruik blijft maken van deze website, wordt u geacht ook de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. De meest recente versie van deze voorwaarden is telkens op de homepage van deze website te raadplegen onder disclaimer.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid dan wel voorwaarden van apotheek Koeweide., neemt u dan contact op met:

Apotheek Koeweide
Koeweide 4
7121 EJ Aalten

 

Email: info@apotheekkoeweide.nl
Telefoonnummer: 0543-76 00 60
Fax: 0543-76 00 65